Investera i din och ditt företags framtid!

Diplomera företagets miljö-, arbetsmiljö- och kvalitetsarbete!

Miljödiplomeringen är ett “ISO 14001 Light” – den innehåller bl.a. policy, mål, arbetsrutiner, uppföljning och redovisning – kort sagt ett ledningssystem anpassat för små och medelstora företag som inte vill ha ISO 14001’s byråkrati och detaljgrad. Det finns även möjlighet att miljödiplomera ditt event.


Sju fördelar med miljödiplomering av verksamhet enligt Svensk Miljöbas:

1. Minskad risk för lagbrott, mindre påverkan på miljön

2. Ordning och reda på miljöarbetet, tydlig intern struktur

3. Miljöstämpel på varumärket (oberoende granskning av miljöarbetet och ökad trovärdighet)

4. Uppfylla kraven vid LoU-upphandling

5. Enklare och billigare än ISO 14001

6. Bra underlag för ev. framtida certifiering ISO 14001

7. Praktisk miljöchecklista ingår med tips och förslag på miljöaktiviteter


Vår smarta modell

Ni kan välja att arbeta självständigt med våra mallar, som ni får vid projektstart, eller med konsultstöd.

Konsultstödet kan omfatta:

  • Kick-off möte för ledningsgrupp eller miljögrupp
  • Grundläggande miljöutbildning för alla anställda (vi genomför den hos er eller på distans)
  • Framtagning av laglista
  • Projekt- och utvecklingsstöd i mindre eller större form, utefter era behov
  • Förberedelse inför revision
  • Medverkan som stöd vid revision.

Miljörevision sker en gång per år av en av Miljödiplom Syd’s miljörevisorer. Utfärdandet av diplomen sker av EHS-Solutions AB som är godkänd utfärdare enligt SUSA. Diplomeringsprojektet kan samköras med kvalitets- eller arbetsmiljödiplomering.


Pris

Kontakta oss så sätter vi samman en offert utifrån era förutsättningar och önskemål. Våra resor inom Skåne är alltid inkluderade i priset.

Vi valde miljödiplomering för att det kändes som en lagom process för ett bolag i vår storlek. Miljödiplomeringsprocessen är en period av lärdom och insikt i företaget som är väldigt nyttig. Samarbetet med Miljödiplom Syd är öppet och givande och jag tror inte att vi kunde kommit så långt på relativt kort tid utan deras stöd.

Mikael Svensson, Treklövern Bostads AB