Investera i din och ditt företags framtid!

Diplomera företagets miljö-, arbetsmiljö- och kvalitetsarbete!

Arbetsmiljödiplom

Arbetsmiljödiplomeringen är ett “ISO 45001 Light” – den innehåller bl.a. policy, mål, arbetsrutiner, uppföljning och redovisning – kort sagt ett ledningssystem anpassat för små och medelstora företag som inte vill ha ISO 45001’s byråkrati och detaljgrad.


Sju fördelar med diplomeringen enligt Arbetsmiljödiplom Syd:

1. Minskad risk för lagbrott

2. Minskad risk för olyckor och myndighetsproblem

3. Ordning och reda på arbetsmiljöarbetet

4. Arbetsmiljöstämpel på varumärket

5. Uppfylla kraven vid LoU-upphandling

6. Öka engagemanget hos alla anställda och klargöra ansvarsfördelning

7. Bra underlag för ev. framtida certifiering ISO 45001


Vår smarta modell

Ni kan välja att arbeta självständigt med våra mallar, som ni får vid projektstart, eller med konsultstöd.

Konsultstödet kan omfatta:

  • Kickoffmöte för ledningsgrupp eller arbetsmiljögrupp
  • Grundläggande arbetsmiljöutbildning för alla anställda
  • Framtagning av laglista
  • Bevakning av lagar och uppdatering av laglistan
  • Projekt- och utvecklingsstöd i mindre eller större form, utefter era behov
  • Förberedelse inför revision
  • Medverkan som stöd vid revision.

Arbetsmiljörevision sker en gång per år av en av Miljödiplom Syd’s arbetsmiljörevisorer. Utfärdandet av diplomen sker av EHS-Solutions AB som är godkänd utfärdare enligt Arbetsmiljödiplom Syd. Diplomeringsprojektet kan samköras med kvalitets- eller miljödiplomering.


Pris

Kontakta oss så sätter vi samman en offert utifrån era förutsättningar och önskemål. Våra resor inom Skåne är alltid inkluderade i priset.

"Processen med arbetsmiljödiplomering gick smidigt och snabbt. Vi fick god hjälp av Arbetsmiljödiplom Syd att strukturera och uppdatera vår arbetsmiljödokumentation inkl. lagstiftningskrav, riskbedömningar och arbetsrutiner. Diplomeringen är ett synligt bevis på vår ambitionsnivå och ger en trygghet för hela företaget."

Leif Holmberg - Osbybostäder AB